Terapia rodzinna – sesje odbywają się po ustaleniu wstępnych celów i oczekiwań.

W tej formie terapii udział bierze najczęściej cała rodzina. Wynika to z założenia, iż rodzina tworzy pewien system, w którym poszczególni członkowie pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i wzajemnie na siebie oddziałują. Problemy jednego z domowników wpływają na cały system rodzinny, ale i system rodzinny wpływa na trudności jednego z domowników. Zakładanym i realnym do osiągnięcia celem jest pomoc w zrozumieniu tego zjawiska, możliwość bezpiecznego wyrażenia swoich emocji i potrzeb oraz dążenie do lepszego funkcjonowania systemu rodzinnego. Terapia rodzinna odbywa się zazwyczaj co dwa tygodnie, o stałej godzinie i dniu tygodnia. Długość terapii zależy od zgłaszanego problemu i potrzeb rodziny.

Terapia dzieci i młodzieży – to spotkania, rozmowy, zabawa mające miejsce po wstępnej konsultacji.

Ich celem jest zmniejszenie przeżywanych przez dziecko, bądź młodą osobę trudności. To czas, kiedy w bezpiecznej, spokojnej atmosferze możliwa jest ekspresja szerokiego wachlarzu emocji, następnie ich nazwanie i zrozumienie. Szczególnie ważna jest w procesie terapeutycznym rola i pomoc rodziców. Ich właściwa obecność i uwaga stanowią niezbędny i bezcenny czynnik leczący. Sesje terapeutyczne odbywają się raz w tygodniu, o stałych porach. Długość terapii zależy od zgłaszanego problemu i potrzeb dziecka, młodego człowieka.