O mnie

Jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji, absolwentką SWPS we Wrocławiu i Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyłam również 5-letni Kurs Psychoterapii o podejściu systemowo-eriksonowskim we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Od 9 lat pracuję z dorosłymi, w terapii indywidualnej jak i w terapii par, z młodzieżą, z dziećmi, a także z całymi rodzinami. Pomagam osobom będącym w okresie zmian, przeżywającym różnego rodzaju kryzysy (m.in. rozwojowe, związane z rodzicielstwem/przygotowaniem się do roli rodzica, dotyczące strat, chorób przewlekłych i terminalnych, rozwodów i sytuacji okołorozwodowych, przemocy, mobbingiem i stresem w pracy, wypaleniem zawodowym) i prezentującymi szeroki wachlarz problemów, a w tym: trudności emocjonalne, komunikacyjne, relacyjne, problemy z samoakceptacją, zaburzenia lękowe, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia nastroju, czy też chcących zadbać o samorozwój.

Doświadczenie kliniczne zdobywałam m.in. w: Oddziałach Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi, Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, Klinice Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic we Wrocławiu, Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu oraz w Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania „Dąbrówka” w Gliwicach. Ponadto swoje kompetencje zawodowe poszerzałam pracując w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze, a także poradniach psychiatryczno – psychologicznych. Posiadam także doświadczenie w pracy z rodzinami adopcyjnymi, zastępczymi, jestem trenerem przyszłych rodzin zastępczych oraz trenerem warsztatów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. Odbyłam szereg szkoleń w zakresie pomocy dorosłym, dzieciom, młodzieży i całemu systemowi rodzinnemu, m.in: Studium Terapii Rodzin, Psychologiczne Studia Podyplomowe dotyczące Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami, Kurs pozwalający na diagnostykę rozwojową dziecka Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa dla dzieci 0-6 lat, Praca z dzieckiem z traumą i zaburzeniami więzi.

Blog

Ostatnie wpisy

Chcę być bardziej asertywny/a !

Często osoby, z którymi spotykam się w gabinecie mówią o tym, że nie potrafią w sposób efektywny powiedzieć „nie” swojemu pracodawcy, pracownikowi, koledze, koleżance, czy też komuś z rodziny. Nie …