Terapia indywidualna – jest to kolejny etap pracy po konsultacji psychologicznej, kiedy wiemy już nad czym pracujemy. Wspólnie poszukujemy najlepszych dróg do przejścia przez ową trudność. W bezpiecznej relacji terapeutycznej możliwe jest przyglądanie się sobie, swoim relacjom i sytuacjom problemowym, w wyznaczonym przez siebie tempie, w swoim czasie.
Terapia indywidualna opiera się na cotygodniowych spotkaniach, o stałej godzinie i dniu tygodnia. Długość terapii zależy od zgłaszanego problemu i potrzeb.