Konsultacja psychologiczna – jest to podstawowa forma pomocy psychologicznej. Zazwyczaj w jej skład wchodzą 1-3 spotkania, podczas których zbieram wywiad i wspólnie zastanawiamy się nad możliwościami działania. Czasem spotkanie te kończą się na wsparciu i poradnictwie, a czasem na określeniu celów i przejściu do pracy terapeutycznej.
***Kiedy zgłoszenie rodzica/opiekuna dotyczy dziecka, staram się zadbać o to, by pierwsza wizyta odbywała się bez małego człowieka.